Heino Vergouwen

Dameskoor Terheijden & Herenkoor Terheijden


Nu we samen repeteren, heb ik een gezamenlijk studieportaal gemaakt voor zowel Terheijden en Wagenberg.
In het nieuwe studieportaal vind je de oefenbestanden voor het gezamenlijk repertoire.
Voor het inloggen in het nieuwe deel, moet je wel opnieuw inlogcodes opvragen!

Inlogcode aanvragen

Inlog studieportaal

Sinds 2004 ben ik als dirigent aangesteld bij zowel het Dameskoor Terheijden als het Herenkoor Terheijden. Beide koren zingen voornamelijk tijdens de liturgische vieringen in de Heilige Antonius Abtkerk van Terheijden. Sinds 2014 repeteren de beide koren samen. Bestuurlijk gezien blijven de koren apart functioneren. Vandaar dat beide koren ook nog apart zingen.

Het Herenkoor Terheijden gaat zich in deze nieuwe constructie vooral toeleggen op het Gregoriaans. Dit geldt als ze zonder de dames zingen. Het Dameskoor Terheijden zal haar eigen identiteit behouden tijdens vieringen waarin ze apart zingen. Daarnaast is er tijdens de gezamenlijke vieringen ook ruimte om het eigen repertoire te laten horen.

Interesse om eens langs te komen tijdens een repetitie? U bent van harte welkom op woensdagavond. Voor meer informatie kunt u contact opnemen per e-mail.

© by Heino Vergouwen